Rakennustiedon kortistot on saatu toimimaan väliaikaisen kiertotien kautta. Katso ohjeet kortistojen käyttöön: yliopiston ohje | AMKin ohje (31.1.2024)

Haku

Lapin korkeakoulukirjaston kokoelmaohjelma

Lapin korkeakoulukirjasto tuottaa kirjastopalvelut Lapin yliopistolle ja Lapin ammattikorkeakoululle.

Vastaamme siitä, että yliopiston ja ammattikorkeakoulun kaikilla tutkimus- ja opetusaloilla on käytettävissä kattava ja ajantasainen tietoaineisto.

Kuvailemme tietoaineistot järjestelmiimme kansainvälisten kuvailustandardien ja kansallisesti sovittujen suositusten mukaisesti.

Kokoelmatyön yleiset periaatteet

Hankimme koti- ja ulkomaista aineistoa yliopiston ja AMK:n koulutus- ja tutkimusaloilta.

Kehitämme kirjastoyksiköiden kokoelmia huomioiden kunkin kampuksen ja yksikön tutkimuksen, opetuksen ja opiskelun tarpeet.

Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun henkilökunta ja opiskelijat voivat pääsääntöisesti käyttää kirjaston e-aineistoja etäkäytön kautta myös korkeakoulun verkon ulkopuolelta.

E-aineistot ovat kaikkien asiakkaiden käytettävissä kirjastotiloissa.

Kokoelmien saatavuus

Kirjasto on avoin tieteellinen kirjasto, ja sen painetut kokoelmat ovat kaikkien käytettävissä joko kirjaston tiloissa tai kotilainoina. Eri kirjastoyksiköiden kirjallisuus muodostaa yhtenäisen kokoelman.

E-aineistojen lisenssisopimukset tehdään organisaatiokohtaisesti, joten yliopiston ja ammattikorkeakoulun elektronisten aineistojen kokoelmat eroavat toisistaan.

Tietokannan asiakasliittymänä on LUC-Finna-tiedonhakupalvelu, jonka käytettävyyttä kehitämme jatkuvasti.

Aineiston valinta ja hankinta

Kokoelmia kartutetaan ostoilla ja hankkimalla verkkoaineistojen käyttöoikeuksia.

Hankimme uutta aineistoa erityisesti tutkimus- ja opetushenkilökunnalta saatujen hankintaesitysten pohjalta. Myös opiskelijat voivat tehdä hankintaesityksiä. Lisäksi kirjaston tietoaineistoasiantuntijat seuraavat tarjontaa ja tekevät valintaa.

Tavoitteena on siirtyä aineiston hankinnassa yhä enemmän painetusta aineistosta verkkoaineistoihin.

Kirjasto vastaanottaa lahjoituksia vain, jos ne hyödyttävät yliopiston tai ammattikorkeakoulun tutkimusta ja opetusta. Lahjoitusten vastaanottamisesta päättää kirjasto.

Kurssikirjojen hankintaperiaatteet

Kirjasto hankkii opetuksessa tarvittavan kurssikirjallisuuden kokoelmiinsa. Kurssikirjojen käyttöä ja varaustilannetta seurataan ja tarvittaessa hankitaan lisäkappaleita.

Kurssikirjoja hankitaan yksi kappale kolmea kurssin tai tentin yhtäaikaista suorittajaa kohden, kuitenkin korkeintaan 30 kappaletta.

Jos kirja on vaihtoehtoinen jonkin toisen teoksen kanssa, hankitaan kappaleita vähemmän. Oheiskirjallisuutta hankitaan muutamia kappaleita.

Tilaamme kurssikirjaksi ensisijaisesti e-kirjan, mikäli sellainen on saatavissa organisaatiokäyttöön sopivilla käyttöehdoilla. Täydennämme e-kirjojen hankintaa tarvittaessa painetuilla kirjoilla.

Kokoelmien ylläpito

Varmistamme kirjaston kokoelmien ajantasaisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden seuraamalla ja arvioimalla aineistojen käyttöä.

Aineistojen säilyttämisessä huomioimme aineiston käyttötarpeen, ajantasaisuuden ja kunnon sekä saatavuuden muualta. Lisäksi huomioimme eri tieteenalojen erityispiirteet.

Kokoelmamme ovat aktiivisia käyttökokoelmia, ja aineiston poistaminen on keskeinen osa kokoelmien ylläpitoa. Kokoelmista poistetaan sisällöllisesti vanhentunutta, huonokuntoista ja vähän käytettyä aineistoa.

Poistettu aineisto lähetetään Varastokirjastoon, mikäli se katsotaan säilyttämisen arvoiseksi ja aineistoa ei siellä ennestään ole. Varastokirjaston kokoelmat ovat tärkeä osa kirjaston tietoaineistoja.

Avaa chat

Chatin sisältö haetaan osoitteesta https://tawk.to. Sen näyttämiseen vaaditaan, että hyväksyt sivuston evästeet. Pääset näkemään sisällön sallimalla evästeasetuksista seuraavat: Chat-palvelun evästeet.

Evästeasetukset